TOP Wiadomości 

PILNE! ZNP rozpoczęło procedurę unieważnienia egzaminów! Uczniowie mają spory problem!

Udostępnij:

Strajk nauczycieli trwa już od ponad tygodnia w polskich szkołach. Powodem całej sytuacji jest brak porozumienia między ZNP a rządem w kwestii dotyczącej podwyżek dla nauczycieli.

W takiej sytuacji Sławomir Broniarz (szef ZNP) chwyta się każdej możliwej opcji, która mogłaby zmusić rządzących do podjęcia decyzji zgodnej z żądaniami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Niestety szef ZNP jako kartę przetargową ustanowił sobie dobro uczniów i ich przyszłość. Broniarz twierdzi, że egzaminy maturalne się nie odbędą, jeżeli rząd nie ustanowi podwyżek dla nauczycieli. Natomiast w kwestii egzaminów, które już się odbyły szef ZNP podkreśla, że zrobi wszystko, aby zostały unieważnione. W tym kierunku poczynił już pierwsze kroki. Kwestia ważności egzaminów została skierowana przez ZNP do Najwyższej Izby Kontroli, która ma zweryfikować legalność uchwał MEN w tym przedmiocie sprawy.

Broniarz chciałby w szczególności podważyć zapisy, które pozwoliły na to, by w zespołach nadzorujących egzaminy mogli pracować nauczyciele niezatrudnieni w danej szkole, lecz zatrudnieni np. w kuratoriach oświaty na stanowiskach pedagogicznych. ZNP podważa tez inny zapis, z którego wynika, że w zespołach nadzorujących mogą pracować osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie, nie będące nauczycielami.

„Zdaniem ZNP ww. zmiany zostały dokonane z naruszeniem konstytucyj zasady praworządności (zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa) oraz zasadą legalizmu. (…) Należy założy, że definicja nauczyciela obowiązująca na gruncie ustawy o systemie oświaty, dotycz także aktów wykonawczych wydawanych na postawie ww. ustawy, w tym obu inkryminowanych rozporządzeń egzaminacyjnych. (…). Do zespołu nadzorującego może być powołany wyłączenie nauczyciel – a więc wychowawca i inny pracownik pedagogiczny, zatrudniony w szkole, placówce i placówce doskonalenia nauczycieli” – czytamy w piśmie ZNP do Najwyższej Izby Kontroli

Zaciekawi Cię również:

Napisz komentarz